1Vandaag

Impact groei

Wat mag fondsenwerving kosten?

29 maart 2022

1Vandaag haalde fel uit over de kosten voor het werven van donateurs via Face2face werven. Er wordt beweerd dat er miljoenen in omgaan bij commerciële bedrijven zonder toezicht. Is dat waar? En hoe verhouden kosten en baten zich tot elkaar? In deze blog ga ik er dieper op in.

Lees verder