7 Slimme vragen aan je data-analist

Als fondsenwerver ben je constant op zoek naar manieren om je organisatie te laten groeien en de impact van je werk te vergroten. In een tijdperk waarin individualisme een grote rol speelt, geeft inzicht in data sleutels voor je fondsenwerving. Maar welke vragen stel je dan? (naast de basisvragen over aantal donateurs, instroom en uitstroom, aantal giften per donateur, hoogte gemiddelde gift, ect). In deze blog deel ik 7 slimme vragen die jij aan je data-analist kunt stellen. Antwoorden op deze vragen helpen je om de fondsenwervingsstrategie te optimaliseren!

 

1. Hoeveel nieuwe gevers hebben binnen 6 maanden een vervolggift gedaan (en hoeveel niet)?
Een succesvolle fondsenwervingscampagne is niet alleen gericht op het aantrekken van nieuwe donateurs, maar ook op het behouden ervan. Door te begrijpen hoeveel nieuwe gevers binnen zes maanden na hun eerste donatie opnieuw geven, kun je de effectiviteit van je wervingsstrategie evalueren en aanpassing indien nodig. Vraag om aantal donateurs, aantal giften en periode tussen de eerste en tweede gift.

 

2. Hoe lang blijven actieve gevers (laatste gift <12 mnd) gemiddeld bij ons?
De loyaliteit van donateurs is van onschatbare waarde. Door te onderzoeken hoe lang actieve gevers gemiddeld betrokken blijven bij je organisatie, kun je patronen identificeren. Daarnaast kan je de ROI op je werving berekenen en strategieën ontwikkelen om loyaliteit en betrokkenheid te vergroten.

 

3. Hoeveel donateurs met een structurele incasso geven daarnaast ook losse giften?
Het begrijpen van de diversiteit van donateurs en donaties is cruciaal. Ontdek hoeveel structurele donateurs ook losse giften geven, en analyseer de waarde hiervan. Kijk niet alleen naar het geefvolume, maar ook naar het aantal. Inzicht in dit geefgedrag helpt je om de meest loyale gevers in je achterban te onderscheiden. Dit inzicht kan helpen tot gerichte strategieën om zowel de structurele als incidentele donaties te optimaliseren.

 

4. Welke gevers hebben een afwijking van 100% of meer van hun hoogste gift ten opzichte van hun gemiddelde gift?
Identificeer en analyseer afwijkingen in donatiegedrag. Mensen zijn ‘gewoontedieren’ en geven vaak in dezelfde range. Gevers met grote afwijkingen tussen hun hoogste en gemiddelde gift(en) kunnen wijzen op specifieke behoeften, interesses of betrokkenheid bij specifieke campagnes. Het kan lonen om deze gevers gericht te benaderen en te inventariseren wat hun interesses en/of behoeften zijn.

 

5. Kan je inzicht geven in voorkeur van geefkanalen per generatie obv geboortejaren?
Verschillende generaties hebben verschillende voorkeuren als het gaat om communicatie en donaties. Inzicht in welke geefkanalen het meest effectief zijn voor elke generatie, zorgt ervoor dat je de fondsenwervingsstrategie kunt afstemmen op specifieke doelgroepen. ‘One size fits all’ gaat niet (meer) op, maatwerk is king!

 

6. Uit welke 25 plaatsen in Nederland wordt het meest aan onze organisatie gegeven (zowel in aantal giften en totaalvolume)?
Lokaliseer je hoogste concentratie van supporters. Door te weten waar in Nederland je donaties het hoogst/meest zijn, kun je gericht lokale campagnes opzetten en de betrokkenheid van specifieke gemeenschappen vergroten. Zeker wanneer er grote concentraties van donateurs op een bepaalde plek zijn, en er groeipotentieel is, kan het lonen om lokaal/regionaal specifieke campagnes te lanceren.

 

7. Kan je de groep donateurs die actief geeft (laatste gift <12 mnd) én andere interacties met ons heeft vergelijken met  de groep die actief geeft maar geen verdere interacties met ons heeft?
Onderzoek de impact van interacties. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemiddeld 7 contactmomenten nodig zijn om een boodschap (duurzaam) over te brengen. Vergelijk daarom het geefgedrag van donateurs die niet alleen actief geven maar ook deelnemen aan evenementen, enquêtes, nieuwsbrieven lezen, etc. met de groep die alleen geeft. Dit kan inzicht bieden in de waarde van bredere betrokkenheid en de effectiviteit van verschillende communicatiekanalen.

 

Door deze slimme vragen te stellen en de antwoorden te analyseren, kun je als fondsenwerver niet alleen je huidige strategieën verbeteren, maar ook nieuwe, doelgerichte benaderingen ontwikkelen. Zorg ervoor dat je heldere afstemming hebt over definities en begrippen, om te voorkomen dat je de verkeerde inzichten krijgt. Data-analyse vormt de sleutel tot het begrijpen van je donateurs en het maximaliseren van de impact van je fondsenwerving.

Met deze 7 slimme vragen aan je data-analist krijg jij de inzichten die je nodig hebt om je fondsenwerving te optimaliseren. Ik wens je veel succes en plezier met je fondsenwerving.

 

Wil je meer inspiratie over fondsenwerving? Luister dan de podcast ‘Alles over Fondsenwerving’ via iTunes of Spotify.

Deel dit bericht!