Storno’s; het vergeten goud!

De meeste goede doelen bestaan dankzij donateurs. Vaak geven zij een groot deel van de inkomsten die het mogelijk maken de missie uit te voeren. Het succes van een goed doel wordt daarom vaak gemeten aan de hand van het aantal donateurs en donaties die ze ontvangen.

Als goed doel is het behouden van bestaande donateurs en het werven van nieuwe gevers belangrijk voor de continuïteit.

Er kunnen situaties zich voordoen waarin het incasseren van een donatie mislukt; een stornering of storno. Als goed doel wil je het liefst zo min mogelijk storno’s, maar toch is het goed dat de mogelijkheid van storneren bestaat. Het geeft de gever namelijk de mogelijkheid achteraf een donatie terug te halen of aan te passen. Deze mogelijkheid werkt drempelverlagend om te geven.

 

Hoewel storno’s op het eerste gezicht als negatief kunnen worden beschouwd, bieden ze ook enkele voordelen voor goede doelen:

 1. Transparantie en geloofwaardigheid: Door storno’s openlijk aan te pakken en hierover te communiceren, tonen goede doelen transparantie en versterken ze hun geloofwaardigheid. Dit draagt bij aan het opbouwen van een vertrouwensband met donateurs.
 2. Correctie van fouten: Storno’s bieden goede doelen de mogelijkheid om eventuele fouten in donatiebedragen of andere betaling gerelateerde kwesties recht te zetten. Door deze fouten snel en efficiënt op te lossen, kunnen goede doelen hun financiële administratie op orde houden.
 3. Bestrijding van fraude: In sommige gevallen kunnen storno’s frauduleuze activiteiten aan het licht brengen. Door de betalingsstromen zorgvuldig te monitoren, kunnen goede doelen potentiële frauduleuze donaties identificeren en actie ondernemen om misbruik te voorkomen.
 4. Donateurstevredenheid: Het soepel afhandelen van storno’s en het tijdig terugbetalen draagt bij aan de tevredenheid die een donateur over het goede doel heeft.

 

Verdwijnen acceptgiro

Het verdwijnen van de acceptgiro als betaalmiddel kan invloed hebben op het storneren van donaties aan goede doelen. De acceptgiro was een veelgebruikte betaalmethode waarbij donaties rechtstreeks van bankrekeningen werden afgeschreven. Het gebruik van acceptgiro’s bood echter ook mogelijkheden voor storneringen, aangezien donoren achteraf betalingen konden annuleren of terugdraaien.

 

Hier zijn enkele mogelijke effecten van het verdwijnen van de acceptgiro op het storneren van donaties aan goede doelen:

 1. Minder storneringen: Met moderne betaalmethoden, zoals online betalingen, kunnen donaties direct worden verwerkt. Hierdoor is er minder tijd voor donoren om van gedachten te veranderen en een donatie te storneren. Dit kan resulteren in een afname van het aantal storneringen.
 2. Efficiëntere storneringsprocedures: Met de overgang naar elektronische betalingen hebben goede doelen vaak toegang tot betere tools en systemen om transacties te beheren. Dit kan leiden tot efficiëntere storneringsprocedures, waarbij donaties sneller kunnen worden geïdentificeerd en teruggestort.
 3. Betere fraudepreventie: Moderne betaalmethoden omvatten vaak veiligheidsmaatregelen, zoals tweestapsverificatie en geavanceerde verificatieprotocollen. Deze maatregelen helpen bij het verminderen van fraude en kunnen het risico op frauduleuze donaties en storneringen verminderen.
 4. Nadruk op voorlichting en bevestiging: Goede doelen kunnen de nadruk leggen op het verstrekken van duidelijke informatie over donaties en betalingsprocedures om mogelijke misverstanden te voorkomen. Door duidelijke communicatie en bevestigingen kunnen donoren hun donaties nogmaals controleren voordat ze worden verwerkt, waardoor de kans op storneringen wordt verminderd.

 

Het verdwijnen van de acceptgiro heeft dus invloed op het storneren van donaties aan goede doelen, waarbij moderne betaalmethoden mogelijk een effectievere en efficiëntere aanpak bieden. Het is echter nog steeds belangrijk voor goede doelen om transparant te zijn over hun betalingsprocedures en duidelijk te communiceren met donoren om mogelijke storneringen te minimaliseren.

 

Het vergeten goud

Ondanks dat de mogelijkheid van storneren belangrijk is voor een betrouwbare manier van geven, wil je als goed doel liever niet dat een gift wordt teruggedraaid. De vraag daarbij is ook waarom de gift wordt teruggedraaid. Heeft de gever spijt van de gift? Of heeft de gever per ongeluk een fout gemaakt, bijvoorbeeld in het rekeningnummer?

 

Hoewel de banken geen inzicht geven in het aantal storneringen bij goede doelen en de bedragen die daarmee gemoeid zijn, gaat het al gauw om honderdduizenden euro’s, zeker wanneer structurele donaties niet geïncasseerd kunnen worden. Daarmee is het vergeten goud wat veel goede doelen vergeten op te halen, want niet elke stornering vindt bewust (actief) plaats.

 

7 Tips waarmee jouw goede doel het aantal storneringen kan verminderen:

 1. Duidelijke communicatie over donaties: Zorg voor duidelijke en transparante communicatie met donoren over donaties. Verstrek gedetailleerde informatie over het donatieproces, inclusief betalingsmethoden, bedragen en eventuele bijkomende kosten. Hoe meer informatie donoren hebben, hoe minder kans er is op misverstanden die kunnen leiden tot storneringen.
 2. Bevestigingen van donaties: Stuur direct na de donatie een bevestiging naar de donor. Deze bevestiging vormt een controlepunt waarop donateurs hun donatie kunnen controleren en eventuele fouten kunnen melden voordat de betaling wordt verwerkt. Dit helpt bij het verminderen van onbedoelde storneringen als gevolg van verkeerde bedragen of andere vergissingen.
 3. Veilige en betrouwbare betalingsgateway: Maak gebruik van een betrouwbare betalingsgateway die goede beveiligingsprotocollen en fraudepreventiemiddelen biedt. Een veilige betaalomgeving geeft donoren vertrouwen en vermindert het risico op frauduleuze donaties.
 4. Eenvoudig donatieproces: Zorg voor een eenvoudig en intuïtief donatieproces. Maak het voor donoren gemakkelijk om een donatie te doen, zonder complexe stappen of verwarrende formulieren. Een soepel en gebruiksvriendelijk donatieproces minimaliseert de kans op fouten die kunnen leiden tot storneringen.
 5. Bedank donoren persoonlijk: Toon waardering voor de donatie door donoren persoonlijk te bedanken. Een persoonlijk bedankbericht kan donoren een gevoel van verbondenheid geven en hun vertrouwen in de organisatie vergroten. Tevreden donoren zijn minder geneigd om hun donaties te storneren.
 6. Regelmatige updates over impact: Houd donoren op de hoogte van de impact van hun donaties. Stuur regelmatig updates over de projecten en de impact ervan. Dit versterkt de betrokkenheid van donoren en vermindert de kans dat ze hun donaties storneren.
 7. Klantenservice en ondersteuning: Zorg voor een toegankelijke en responsieve klantenservice. Stel kanalen beschikbaar waar donoren vragen kunnen stellen, eventuele problemen kunnen melden en ondersteuning kunnen krijgen bij betaling gerelateerde zaken. Een goede klantenservice kan helpen bij het oplossen van problemen voordat ze leiden tot storneringen.

 

En tot slot misschien wel de allerbelangrijkste: doe actieve opvolging op storneringen. Bel of mail mensen waarbij de incasso is mislukt. Je kunt heel eenvoudig vooraf een businesscase maken. Stel dat je 20-30% van de storno’s alsnog kunt incasseren, wat levert dat op (eenmalig én structureel). Zo weet je binnen no-time of de kosten voor het opvolgen rendabel zijn. Ik durf te wedden dat dit in 8 van de 10 gevallen zo is.

 

Ik wens je veel succes en plezier met je fondsenwerving: want vruchtbare fondsenwerving is de basis voor je missie!

Deel dit bericht!