Navigeren kan je leren

De meeste auto’s zijn tegenwoordig uitgerust met een navigatiesysteem. Handig voor als je de weg niet weet, maar ook om files of wegversperringen te omzeilen. Dit geldt ook voor je jaarplan. Je zou dat kunnen zien als je eindbestemming voor dit jaar. Door dat te benoemen weet je waar je uit wilt komen, dat is belangrijk voor de reis.

 

En misschien zeg je wel iets als ik weet al waar ik uit wil komen, ik hoef dat niet ‘in te voeren’.

 

Maar net als wanneer je navigeert naar een bekende bestemming, kan je navigatiesysteem je toch nuttige informatie geven over het verkeer, omleidingen maar ook de tijd van aankomst. Dat laatste geeft je inzicht of je tijd hebt om te pauzeren, of juist gas bij moet geven. En al deze nuttige info krijg je niet als je de eindbestemming niet invoert…

 

Daarom is het ook zinvol om te werken met een jaarplan. In dat jaarplan benoem je niet alleen de doelstellingen in cijfers, maar ook de activiteiten die nodig zijn om je doelstelling te halen.

 

Een voorbeeld

Stel: je doel is om 10.000 euro te werven bij bedrijven. Dan leg je in je jaarplan vast hoe je dat wil gaan bereiken. Bijvoorbeeld: 1 bedrijf met een sponsorbijdrage van 3.000, 2 bedrijven van 1.500 euro en 4 bedrijven van 1.000. In totaal 7 zakelijke sponsoren. Maar niet elk gesprek zal ook leiden tot sponsoring. Dus stel dat 1 van de 3 gesprekken succesvol is, dan heb je een lijst nodig met minimaal 21 bedrijven/ondernemers die mogelijk jouw project willen sponsoren. Wil je meer weten over Werven bij Bedrijven, luister dan naar deze podcast.

 

Eerste activiteit

Dit is meteen de eerste activiteit die hoort bij deze doelstelling: lijst opstellen met 21 potententiele bedrijven/ondernemers. De tweede activiteit zou kunnen zijn: sponsorpakketten uitwerken. Je wilt de bedrijven/ondernemers ook iets teruggeven voor hun sponsoring en het helpt als je hier vooraf over nadenkt en uitwerkt in sponsorpakketten.

Zo benoem je alle activiteiten die nodig zijn om je doelstelling te halen. Benoem bij elke activiteit wie het moet doen en wanneer het gereed moet zijn. Zo creëer je stuurinformatie en weet je tijdens de reis of je op schema ligt of niet.

 

Veranderende factoren

Je zult zien dat tijdens de reis factoren veranderen. Factoren die invloed hebben op het bereiken van je bestemming. Bij het werven bij bedrijven ontmoet je een sponsor die veel meer wil doen, waardoor je al een groot deel van je doelstelling behaalt. Maar aan de andere kant besluit de gemeente om geen subsidie toe te kennen.

 

Alternatieve route

Uiteindelijk gaat er om dat je de bestemming bereikt, en kan je die meestal ook bereiken via een alternatieve route. Maar wanneer je de bestemming niet weet, weet je ook niet in welke mate wisselende factoren invloed hebben op het eindresultaat. Je rijdt zogezegd rondjes zonder dat je het zelf in de gaten hebt. En wanneer de resultaten tegenvallen aan het eind van het jaar is het te laat om er nog iets aan te doen…

 

Daarom helpt het als je een jaarplan maakt met doelstellingen en activiteiten per doelstelling zodat je onderweg kunt meten wat op schema ligt en waar je eventueel moet bijsturen.

 

Het werkt het beste als je een jaarplan maakt in het najaar voorafgaand aan het nieuwe jaar. Maar ook aan het begin van een nieuw jaar kan je nog beginnen met een jaarplan op te stellen. Had je al een jaarplan, maar is het niet meer actueel door omstandigheden die grote invloed hebben? Stel je jaarplan dan bij en wees daarbij realistisch ambitieus. Met andere woorden; ambitie is gezond, maar het moet wel kans van slagen hebben. Heeft dat het (nu) niet, pas het dan aan in je jaarplan. Kan je hulp gebruiken bij het opstellen van een jaarplan? In deze aflevering van de Elearning help ik je met het opstellen van jouw jaarplan en ontvang je gratis een template die je kunt gebruiken.

 

Ik wens je veel succes en plezier met je fondsenwerving dit jaar!

Deel dit bericht!