De grootste uitdaging voor fondsenwervers – deel 1: focus hebben én houden

Onlangs mocht ik spreken op een seminar van NewFunds over fondsenwerving. Mijn presentatie ging over trends en ontwikkelingen in de markt en over het schrijven van een succesvolle aanvraag naar vermogensfondsen. Ik sprak daar met een aantal fondsenwervers van verschillende organisaties en vroeg hen naar wat op dit moment hun grootste uitdaging is.

 

Dit waren hun grootste uitdagingen op dit moment

  • Focus hebben en houden
  • Een succesvolle aanvraag schrijven voor vermogensfondsen
  • 5.000 nieuwe donateurs werven via face-to-face
  • Implementeren van CRM
  • Bedrijven betrekken

 

Als jij fondsenwerver bent dan zullen deze uitdagingen waarschijnlijk herkenbaar voor je zijn. Want hoewel de tijd verandert op verschillende vlakken (politiek, economie, ecologie, religie, technologie, etc.) blijven veel uitdagingen op het gebied van fondsenwerving in essentie hetzelfde.  In een serie blogs wil ik reageren op elk van de genoemde uitdagingen.


Deel 1: Focus hebben en houden.

Om focus aan te brengen in je werk, is het van belang om eerst helder te hebben wat je doelstellingen zijn. Wat wil je bereiken, waarom is dat belangrijk en wat heb je nodig om je doel te bereiken. Antwoord op deze vragen helpt je om concrete plannen te maken. Bij elke doelstelling horen activiteiten, deadlines en een eigenaar. Dus wat moet je doen om de doelstelling te halen, wie moet het doen en wanneer moet het gedaan zijn. Het uitwerken van deze vragen vormt de basis van je jaarplan. In deze podcast vertel ik meer over het werken met een jaarplan.

 

Het kan goed zijn dat bij een doelstelling meerdere activiteiten, deadlines en eigenaren horen. Als dat zo is let dan goed op de samenhang tussen de verschillende activiteiten en zorg ervoor dat iemand de regie voert.

 

Dus als je weet wat je moet doen, wie het moet doen en wanneer het moet gebeuren kan je focussen op je taken. Plan de benodigde taken in en werk terug vanaf de deadline naar voren zodat je weet wanneer je moet beginnen met een activiteit. Houd rekening met tegenslag zodat je planning niet gelijk stagneert, bijvoorbeeld wanneer iemand ziek wordt of de benodigde informatie niet op tijd beschikbaar is.

 

Wil je inzicht in waar jouw organisatie staat? Gebruik dan dit gratis organisatiecanvas. Inzicht in waar je nu staat helpt je om keuzes te maken in waar je de focus op gaat leggen voor de komende periode. 

 

Maar deze uitdaging bestond uit twee delen: focus hebben én behouden.

Waar het vaak mis gaat is als er onderweg allerlei kansen voorbij komen, en die zúllen komen. En als goede doelen hebben we de neiging om elke kans te willen verzilveren. Dat is op zich logisch omdat we veel willen bereiken en vaak niet genoeg middelen daarvoor hebben. Maar een activiteit erbij kan je bestaande doelstelling bedreigen. Anders gezegd; als je tijd hebt om 6 activiteiten goed uit te voeren en je neemt er nog twee activiteiten bij (met dezelfde beschikbare tijd) dan hoef je geen wiskundige te zijn om te snappen dat die eerste 6 activiteiten minder tijd en aandacht krijgen.

 

Dus wat moet je doen om focus te houden? Heel simpel: stel jezelf de vraag of je een bestaande doelstelling wilt opofferen voor de kans die zich aandient.

 

Is het antwoord ja, dan kan je de nieuwe kans invoegen in je jaarplan en een oude doelstelling verwijderen. Is het antwoord nee, dan is de nieuwe kans niet belangrijk genoeg en moet je het (op dit moment) voorbij laten gaan. Hoe mooi de kans in zichzelf ook is. Misschien kan je er in de toekomst wat mee, maar niet op dit moment.

 

Dit wordt ook wel ‘Strategic Quitting’ genoemd, strategisch stoppen. Ik weet dat veel fondsenwervers dit moeilijk vinden, maar doe je het niet dan gaat je effectiviteit omlaag en loop je het risico dat je het geplande resultaat ook niet haalt. Het is altijd goed om dit soort beslissingen met elkaar te nemen. Zo draag je samen verantwoordelijkheid voor je inkomsten en weten anderen in jouw organisatie ook welke koers je vaart op het gebied van je fondsenwerving. In een eerdere blog had ik het al over ‘Butterfly Behavior’ over het omgaan met kansen.

 

Nog een laatste tip: bespreek minimaal 1 keer per maand je doelstellingen. Op die manier zorg je ervoor dat iedereen weet welke doelen je nastreeft en hoe je iedereen scherp. De aanname dat iedereen het wel weet kan je duur komen te staan. Tegen de tijd dat collega’s jouw zinnen afmaken, dan weet je dat de boodschap is geland. En dan nog is het goed om je doelstellingen te blijven benoemen, zodat iedereen weet welke koers jouw schip vaart. Dit helpt alle teamleden om de juiste keuzes te maken en draagt bij aan het realiseren van jouw sociale missie.

 

De volgende blog gaat over ‘Een succesvolle aanvraag voor vermogensfondsen’. Kan je daar niet op wachten, luister dan naar de podcast over ‘Werven bij Vermogensfondsen’.

Deel dit bericht!