Crowdfunding groeit, maar waar blijven de goede doelen?

In nummer 1 van 2020 van Vakblad Fondsenwerving staat een artikel over #crowdfunding in Nederland. Het goede nieuws is dat er steeds meer wordt opgehaald via crowdfunding, het minder goede nieuws is dat goede doelen achter blijven, ver achter…

 

In 2019 is 424 miljoen euro opgehaald via crowdfunding zo staat in het artikel. Dat is een groei van 28,8% ten opzichte van 2018. Het Vakblad baseert zich op onderzoek van www.crowdfundingcijfers.nl Op die site staat te lezen dat van de 424 miljoen door bedrijven 387,1 miljoen euro (91,3%) is opgehaald. Veelal voor startups en productontwikkelingen. 10,8 miljoen euro (2,5%) werd opgehaald voor consumentenleningen. Voor maatschappelijke projecten werd 16,2 miljoen euro opgehaald (3,8%).

 

En dat is vreemd. Want zijn het juist niet de goede doelen die al jaren weten hoe ‘de crowd’ te mobiliseren voor maatschappelijke projecten? Blijkbaar hebben goede doelen de weg naar crowdfunding nog weten te vinden.

 

In 2017 haalden de goede doelen nog 13,1 miljoen euro op. Dus er zit groei in. Maar de groei van maatschappelijke projecten (23,6%) ten opzichte van 2017 staat in schril contrast met de totale omvang van crowdfunding die bijna verdubbeld is (94,4%).

 

Hier liggen dus kansen voor goede doelen.

 

Wil je weten hoe? Ik geef je drie tips die jou helpen om een maatschappelijk project succesvol te financieren via crowdfunding:

  1. Lanceer je project pas wanneer je voor 20% aan toezeggingen hebt.
  2. Kies een duidelijk begin en einde van je project
  3. Zorg voor duidelijk, aansprekend beeldmateriaal

Dit lijken enorme open deuren, maar het percentage succesvolle crowdfundingprojecten laat wat anders zien. Ik licht deze 3 tips kort toe:

 

  1. Lanceer je project pas wanneer je voor 20% aan toezeggingen hebt.

Crowdfunding werkt als een olievlekprincipe. Er zijn mensen die meteen meedoen omdat ze jouw project geweldig vinden. Waarschijnlijk kennen ze jouw organisatie al en dragen ze jouw missie een warm hart toe. Deze mensen zorgen waarschijnlijk voor de eerste 20% van de crowdfunding.

Er zijn ook mensen die jouw organisatie wat minder kennen. Ze hebben misschien wel eens van je gehoord, maar zijn niet inhoudelijk verbonden aan jouw missie. Deze mensen doen pas mee wanneer er anderen zijn voorgegaan (de eerste 20%). Deze tweede groep mensen zorgen in de regel voor de volgende 40% van de crowdfunding.

De laatste 40% komt via mensen die meedoen wanneer ze zien dat het einddoel zeer waarschijnlijk gehaald gaat worden. Zonder die eerste 20% is de kans groot dat je project niet succesvol zal zijn. Zorg daarom je jouw warme, betrokken achterban vooraf informeert over het project en vraag hen informeel of ze mee willen doen. Zij trekken namelijk de rest over de streep.

 

  1. Kies een duidelijk begin en einde van je project

Het succes van crowdfunding heeft onder andere te maken met een korte looptijd. Mensen verliezen hun aandacht wanneer een project te lang loopt. Gemiddeld duurt een project 2-3 maanden. Men wil ook kunnen zien wat het resultaat is ten opzichte van de looptijd. Wanneer je na de eerste week al 20% binnen hebt, zullen anderen (bewust of onbewust) denken dat dit project waardevol en betrouwbaar is. Dit helpt natuurlijk in de keuze voor anderen om mee te doen.

We doen in onze samenleving alsof we sterk individueel en onafhankelijk zijn, maar de praktijk bewijst het tegenovergestelde: we kijken naar wat anderen doen en laten dat onze keuze beïnvloeden. Twijfel je eraan of dit waar is? Ga dan eens op een vol plein naar boven staan kijken, of wijs naar boven. Je zult zien dat een groot deel van de mensen ook naar boven gaat kijken.

 

  1. Zorg voor duidelijk en aansprekend beeldmateriaal

We leven meer dan ooit in een beeldcultuur. Het jongste social mediakanaal bestaat uit het delen van filmpjes van 15 seconden. De strijd om de aandacht op online is hevig. Wie niet zorgt voor beeld wordt niet gezien of niet begrepen. Je wilt dat jouw project onder de aandacht komt en blijft. Daarom is het van belang dat je gedurende de hele looptijd van je project gebruik maakt van beeldmateriaal. Dit helpt je om duidelijk te maken waar jouw project over gaat, waarom dat belangrijk is en waarom mensen mee moeten doen.

Stel: jouw project loopt 12 weken. Wanneer je wekelijks 2 filmpjes post en 3 foto’s, betekent dit dat je in totaal 24 filmpjes nodig hebt en 36 foto’s. Dit moet je dus goed voorbereiden. Maak een planning van het soort beeldmateriaal dat je nodig hebt en kijk of je dit voor de start van de campagne kunt maken. Dat geeft je namelijk de mogelijkheid om tijdens de campagne ander of nieuw beeldmateriaal te maken als dat gewenst is. Bijvoorbeeld omdat de campagne niet echt van de grond komt of wanneer er specifiek onderdeel van je campagne succesvol is en je daar op door wilt bouwen.

 

Ik hoop dat deze tips jou helpen om jouw project succesvol te crowdfunden. Zorg er in elk geval voor dat je doel makkelijk te begrijpen is. Ik heb gewerkt bij organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en projecten met waterputten liepen altijd goed. Een waterput hoef je namelijk niet uit te leggen. Hoe duidelijker het doel en het nut van jouw project is, hoe groter de kans dat je crowdfundingproject succesvol zal zijn.

 

Wil je meer weten over crowdfunding? Luister dan ook de podcast over crowdfunding via Itunes, Soudcloud of Spotify.

 

Op de website www.grantiou.nl vind je ook de elearning over crowdfunding. Bij deze aflevering ontvang je gratis de ‘Template Crowdfunding’. Deze template helpt je om alle belangrijke informatie te verzamelen voordat je start met crowdfunding. Als lezer van deze blog betaal je geen 97,50 voor deze online training, maar slechts 67,50. Gebruik hiervoor de code: BLCF022020

 

Ik wens je veel succes en plezier met je fondsenwerving, want je plezier hebt in je fondsenwerving zal dat merkbaar zijn voor de mensen die je ontmoet!

Deel dit bericht!